Friday, 16 May 2014

Siri 2 IMD: Sebuah Penulisan Judulnya AKU

Topik Kedua: RASA, RAHSA, RAHSYA, RAHSIA

womanwithlion.com

Maqam diri itu bisa dimasuki dan dirasai walau tanpa disedari di tingkat mana dan apa yang sedang berlaku dalam diri.
Tidak berkehendak itu mati. Namun itulah hakikat yang sebenar diri.
Untuk hidup harus berkehendak.
Untuk hidup harus berilusi. Ilusi itu perlu untuk jiwa teruskan keabadian di zon infiniti.
Apabila memasuki Zon Kosong, segala apa yang dibawa dalam diri seperti misi, cita-cita, impian, harapan akan perlahan-lahan hilang dan sirna.
Kemudian apa yang berlaku ialah LAKONAN AKAN BERSANDARKAN SIFAT ASLI KERANA AKU TELAH MENYERAP KE DALAM DIRI.
Dan menjadi pencetus ataupun DALANG dalam arus laku dunia.SAKTI...adalah perkataan dalam alam melayu lama.
Jika dilihat dari sudut bahasa atau definisi harfiahnya adalah KEKUATAN, DAYA UPAYA, TENAGA, KUASA, KUASA MISTIK TERPENDAM, POTENSI, ENERGI.
Dewi Shakti ialah jelmaan dari kekuatan tenaga daya upaya Sang Gusti Agung Hyang Maha Tunggal.
Maka Shakti yang sebenar bukanlah makhluk tetapi adalah sesuatu 'energi' dalam diriNya sendiri.
Maka tidak pantas jika dikatakan Shakti itu setara dengan makhluk-makhluk yang lain.
Kerana Shakti bukan makhluk. Namun makhlukat itu yang sebenarnya diciptakan dari keSaktian Gusti bermaksud segala apa yang dicipta itu mempunyai energi/ sakti yang dititiskan dari DAYA YANG ASLI.-Tamat: Siri 2-

No comments:

Post a Comment